Karácsony Sándor önállóan megjelent művei


1928

A csucsai front: Egy tanár és egy osztály története. - Bp.: Erő,
[1928] (Bíró). - 160 p. : 15 cm - K., Fűz.
2. kiad. ld.: 54.


1929

A tanulás mesterfogásai - Bp.: Közepfokú Isk. Orsz. Ref.
missziói Biz., 1930 [1929!] (Mezőtúr: Török). - [236] p. : 23 cm -
(A református diák; 1.). - Fűz.
Folytatása: Leckék a leckéről 5.

Utazás a Biblia mélységei felé. - Pápa: MEKDSZ, 1929 (Pápa:
Főisk. Kvny.). - 24 p. : 15 cm - Fűz.
2. kiad. 20.
3. kiad. 66.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1931

Gergely bácsi levizitel: Énekes cserkészjelenet. - Bp.: Erő, 1931
(Bethánia). - 32. p. : 16 cm+mell. - Fűz.
Mell.: Prológus a közönségnek, IV. p. :


Leckék a leckéről. - Bp.: Erő, 1931 (Bethánia). - 88 p. : 16 cm
- Fűz.
Előzménye: A tanulás mesterfogásai 2.
2. kiad. 104.


1933

Nyugati világnézetünk felemás igában. - Bp.: Pro Christo, 1933
(Bethlen). - [160] p. : 21 cm - Fűz.
2. kiad. 105.

1934

Tévesztett élet. - Beregszász: Kálvin Ny., 1934. - 22 p. : 16 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1935

A teljes élet felé. - Debrecen: KIE, 1935. (Nagy K.) - [68] p. :
17 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1936

Szulamit és Salamon avagy az ifjúság és a szerelem: Szemelvények
az Énekek énekéből. - Cluj: Ifjú Erdély. 1936 (Grafica). - [80]
p. : 15 cm - Fűz.
Borítócim: A szerelem.
. Ld. még: Barátság és szerelem 13.,
Barátság és szerelem. -3. bőv. kiad. 48.,
Szerelem és ifjúság 18.

A hegyi beszéd. - Bp.: KIE, 1937. (Sylvester). - [168] p. : 21 cm
- Fűz.
Klny. ld.: A boldogság grádicsos útja 108.,
A mai ember "Miatyánkja" 109.,
2. kiad. ld.: 37.
3. kiad. ld.: 102.


1937

A mai magyar ifjúság lelki arca. - Bp.: M. Ifj., 1937. (Bethánia).
- 32 p. : 25 cm - Fűz.
Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.


1938

Barátság ifjúság. - Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). - [64] p. :
21 cm - Fűz.
Barátság és ifjúság címmel. - 2. kiad. 47.,
Ld. még: Barátság és szerelem 13.,
Barátság és szerelem. - 3., bőv. kiad. 48.

Barátság és szerelem. - Bp.: Exodus. 1938. (Bethánia). - [136]
1. kiad. Szulamit és Salamon avagy Az ifjúság és szerelem
címmel 9.,
2. kiad. Szerelem és ifjúság címmel 18.,
3. kiad. 48.

Ki-ki világítson a maga helyén: Kis színdarab az iskolai életből
Ellesve. Vasárnapi iskola, bibliakör vagy cserkészcsapat jelentő-
ségéről 4 jelenteben. - Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). - 24 p. :
16 cm - Fűz.
Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

A magyar lélek. - Bp.: Exodus. 1938. (Bethánia). - 24 p. : 15 cm
- Fűz.
2. kiad. 50.,
3. kiad. 61.,
4. kiad. Háromezeresztendős törvény címmel 68.
Ld. még: A magyar észjárás. - 2., jav., bőv. kiad. 101.

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. - Bp.: Exodus, 1938.
(Bethánia). - [XLVIII], [191] p. : 24 cm - (A neveléstudomány
társas-lélektani alapjai. 1., A nyelvi nevelés és a társaslélek
értelmi működése. 1. köt.) - K., Fűz.
2. kiad. 106.

A Siccki-banda: A barátkeresés regénye. - Bp.: Exodus, 1938.
(Bethánia). - [176] p. : 21 cm - K., Fűz.

Szerelem és ifjúság. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia).
- [80] p. : 21 cm - Fűz.
1. kiad. Szulamit és Salamon avagy Az ifjúság és a szerelem
címmel 9.,
Ld. még: Barátság és szerelem 13.,
Barátság és szerelem. - 3., bőv. kiad. 48.

A szeretet hatalmát áldom: Jelmezes ifjúsági színdarab két
felvonásban. - Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). - [32] p. : 16 cm
- Fűz.
Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

Utazás a Biblia mélységei felé. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1938.
(Bethánia). - 24. p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 3.,
3. kiad. 66.,
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1939

Az aktuális Arany János. - Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). -
24. p. : 16 cm - Fűz.
Ld. még: A könyvek lelke 42.

Irodalmi kóstoló: Népi tárgyú irodalmunk: Munkaanyag leány-
egyesületek számára. - Bp.: MKLNSZ, 1939. (Bethánia). - 60 p. :
18 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld. még: A magyar világnézet 43.

Karácsony Kiskoszmályon: Karácsonyi játék 3 felvonásban. -
Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). - 36 p. : 15 cm - Fűz.
Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

Kétféle Karácsony: Egyfelvonásos karácsonyi színdarab előjáték-
kal, három látomással és egy fehérszárnyú angyallal. - Bp.:
Exodus, 1939. (Bethánia). - [32] p. : 15 cm - Fűz.
Ld. még: - Új háromkirályok csillaga 29.

Kik vagyunk és mit akarunk? - Bp.: KIE, 1939. (Bethánia). -
20 p. : 15 cm - (A Magyar Ifjúság füzetei; 1.). -Fűz.
Ld. még: Magyar ifjúság 77.

Krisztus urunk kis-szógái: Hat előkép az utolsó ítéletről. - Bp.:
Exodus, 1939. (Bethánia). - [28] p. : 15 cm - Fűz.
Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet: Énekes jelenet
fiú- és leányszereplőkkel. - Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). -
[40] p. : 15 cm - Fűz.
2. kiad. 70.,
3. kiad. 71.

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. - Bp.:
Exodus, 1939. (Bethánia). - [304] p. : 24 cm - (A neveléstudomány
társaslogikai alapjai). - K., Fűz.
2., jav. bőv. kiad. A magyar észjárás címmel 101.
Ld. még: A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata
107.

Új háromkirályok csillaga: 5 gyermekszíndarab. - Bp.: Exodus,
1939. (Bethánia). - [304] p. : 24 cm - (A neveléstudomány társas-
logikai alapjai). - K., Fűz.
Az egyes darabokat ld. még: 14., 19., 23., 24., 26.
A bev. tanulmányt ld. még: 155.


1940

Csokonai. - Debrecen: Exodus, 1940. (Nagy). - [32] p. : 16 cm -
Fűz.
Ld. még: A könyvek lelke 42.,
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága 129.

A magyar Budapest. - Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). - 32 p. :
16 cm - Fűz.
Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.

A teljes Írás Istentől ihletett...: Bibliaolvasó kalauz. - Bp.:
Exodus, 1940. (Bethánia). - [16] p. : 15 cm -Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld. még: A magyarok Istene 56.

Testvérem, Suomi. - Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). - [32] p. :
16 cm - Fűz.
2. kiad. 34.,
Ld. még: A magyarok Istene 56.

Testvérem, Suomi. - 2.kiad. - Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). -
[32] p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 33.,
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1941

Arany János "Toldi"-ja. - Bp.: Exodus, 1941. (Bethánia). -
16 p. : 15 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok kincse 63.
Arany János: Toldi 126.

Felkavart régi avar: Versek (Csökmei Sándor.) - Bp.: Exodus,
1941. (Sylvester). - 76. p. : 19 cm - Fűz.

A hegyi beszéd. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). -
[168] p. : 21 cm - Fűz.
1. kiad. 10.,
3. kiad ld: 102.
A boldogság grádicsos útja 108.,
A mai ember "Miatyánk"-ja 109.

Az irodalmi nevelés. - Bp.: Exodus, 1941. (Első Kecskeméti Hlk.
és Ny. Rt.). - [92] p. : 24 cm - (Neveléstudományi dolgozatok
társas-lélektani és logikai alapon 2.). - Fűz.
Ld. még: A könyvek lelke 42.,

Katona József. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). -
[24] p. : 16 cm - Fűz.
1. kiad. ld. Széchenyi és Katona 45.,
Ld. még: A könyvek lelke 42.,
Katona József: Luca széke 139.

Kit vegyek el? - Bp.: Exodus, [1941.] (Bethánia). - [16] p. :
15 cm - Fűz. 2. kiad. 55.,
Ld. még: Magyar Ifjúság 76.

Komáromi János. - Bp.: Exodus, 1941. (Első Kecskeméti Hlk. és
Ny. Rt.). - [52] p. : 24 cm - Fűz.
Ld. még: A könyvek lelke 42.,

A könyvek lelke: Irodalmi nevelés. - Bp.: Exodus, 1941. (Első
Kecskeméti Hírlk. és Ny.). - [396] p. : 25 cm - (A neveléstudomány
társas-lélektani alapjai. 1., A nyelvi (irodalmi) nevelés és a
társaslélek értelmi működése. 2.). - K., Fűz.
Az egyes tanulmányokat ld. még: 21., 30., 38., 39., 41., 45., 127.,
129., 139., 142., 143., 152.

A magyar világnézet. - Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). - LXXII,
352 p. : 25 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 2.,
A társaslélek felső határa és a transcendensre nevelés. 1.). -
K., Fűz.
Egyes részeit ld. 22., 128., 132., 153., 154., 171.

Széchenyi. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). - [24] p. :
15 cm - Fűz.
1. kiad. ld. Széchenyi és Katona 45.,
Ld. még: A magyarok kincse 63.

Széchenyi és Katona: Két évforduló. - Bp.: Exodus, 1941.
(Sylvester). - [48] p. : 20 cm - Fűz.
Tartalma: Széchenyi; Katona József.
Széchenyi. - 2. kiad. ld.: 44.,
Katona József. - 2. kiad. ld.: 39.,
Ld. még: A könyvek lelke 42.,
Ld. még: A magyarok kincse 63.
Katona József: Luca széke 139.

A teljes Írás Istentől ihletett... II. - Bp.: Exodus, 1941.
(Bethánia). - [16] p. : 15 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1942

Barátság és ifjúság: Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás. - 2. kiad.
- Bp.: Exodus; 1942. (Bethánia). - 64 p. : 19 cm - Fűz.
1. kiad. Barátság ifjúság címmel 12.,
Ld. még: Barátság és szerelem 13.,
Barátság és szerelem. - 3. bőv. kiad. 48.

Barátság és szerelem: Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás. - 3.
bőv. kiad. - Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). - [212] p. : 20 cm -
(A magyar diák eligazítása; 1.). - Fűz.
Ld. még: Szulamit és Salamon 9.,
Barátság ifjúság 12.,
Barátság és szerelem 13.,
Szerelem és ifjúság 18.,
Barátság és ifjúság 47.,
Ifjúság és hivatás 49., 103.

Ifjúság és hivatás. - Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). - 64 p. : -
Címváltozat a borítón: Hivatás és ifjúság.
Ld. még: Barátság és szerelem. - 3. bőv. kiad. 48.
(2. kiad. 48.)
3. kiad. 103.

A magyar lélek.. - 2. kiad. - Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). -
24 p. : 16 cm - Fűz.
1. kiad. 15.,
3. kiad. 61.,
4. kiad. Háromezeresztendős törvény címmel 68.,
Ld. még: A magyar észjárás. - 2. jav. bőv. kiad. 101.

Ocsúdó magyarság. - Bp.: Exodus, 1942. (Sylvester). - [548] p. :
24 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 3., A
társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. 3.). -
K., Fűz.
Egyes részeit ld.: 11., 31., 110., 149., 151.

A teljes Írás az Istentől ihletett... III. - Bp.: Exodus, 1942.
(Bethánia). - [16] p. : 16 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1943

Aki dudás akar lenni... - Kolozsvár: Exodus, 1943. (Erzsébet).
- 24 o; 16 cm - Fűz.

A csucsai front: Egy tanár és egy osztály története. - 2. kiad. -
Bp.: Exodus, 1943. (Sylvester). - [136] p. : 20 cm - K., Fűz.
1. kiad. 1.

Kit vegyek el? - 2. kiad. - Bp.: Exodus, [1943.] (Sylvester). -
[16] p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 40.,
Ld. még: Magyar Ifjúság 76.

A magyarok Istene. - Bp.: Exodus, 1943. (Sylvester). - 336 p. :
25 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai 2., A
társas-lélek felső határa és a transcendensre nevelés. 2.). - Fűz.
Egyes részeit ld.: 3., 7., 8., 20., 32., 33., 34., 46., 52., 58., 66.

Pásztortüzek: Két egyfelvonásos játék: Este van, este van, kiki
nyugalomba...: Mintha pásztortűz ég... - Bp.: Exodus, 1943.
(Sylvester). - [44] p. : 20 cm - Fűz.
2. kiad. 73.

A teljes Írás Istentől ihletett... IV. - Bp.: Exodus, 1943.
(Sylvester). - [16] p. : 15 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1944

A cinikus Mikszáth. - Bp.: Exodus, 1944. (Sylvester). - [112] p. :
24 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok kincse 63.

Magyar ébredés és irodalom. - Bp.: Exodus, 1944. (Gyoma: Kner).
- [40] p. : 21 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok kincse 63.

A magyar lélek. - 3. kiad. - Szikszó: Exodus, 1944. (Szebb Jövő).
- 24 p. : - 15 cm - Fűz.
1. kiad. 15.,
2. kiad. 50.,
4. kiad.: Háromezeresztendős törvény címmel 68.,
Ld. még: A magyar észjárás. - 2. jav. bőv. kiad. 101.

Magyar nevelés. - Bp.: M. Élet, 1944. (Bp.: Pesti Lloyd.) - 32 p. :
20 cm - Fűz.
Az 1943. évi szárszói előadás anyaga.
Ld. még: A magyarok kincse 63.
Magyarság, tudomány és nemzetnevelés. 146.

A magyarok kincse. - Bp.: Exodus, 1944. (Sylvester). - [CXII],
[216] p. : 25 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 3.,
A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. 1. köt.).
- Fűz.
Egyes részeit ld.: 35., 44., 45., 59., 60., 62., 69., 126., 134., 145., 146.

A nyolcéves háború: A diákélet mindennapi problémái. - Bp.:
Exodus, 1944. (Pápa: Főisk. Ny.). - 244 p. : 20 cm (A magyar diák
eligazítása 2.). - Fűz.
Klny. ld.: 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120.

A teljes Írás Istentől ihletett... V. - 1-3. kiad. - Bp.: Exodus,
1944. (Sylvester, Bethlen). - [16] p. : 14 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Utazás a Biblia mélységei felé. - 3. kiad. - Kolozsvár: Exodus,
1944. (Erzsébet). - [24] p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 3.,
2. kiad. 20.,
Ld. még: A magyarok Istene 56.


1945

Évszázadok és kontinensek. - Bp.: Exodus, 1945. (Gyoma: Kner).
- [16] p. : 21 cm - Fűz.
Ld. még: A magyar demokrácia 72.
Háromezeresztendős törvény. - Bp.: Exodus, 1945. (Gyoma: Kner).
- [20] p. : 21 cm - Fűz.
Az előző kiadások címe: A magyar lélek.
1. kiad. 15.,
2. kiad. 50.,
3. kiad. 61.,
Ld. még: A magyar észjárás 101.

Közvélemény és nevelés. - Bp.: Exodus, 1945. (Gyoma: Kner).
- [16] p. : 21 cm - Fűz.
Ld. még: A magyarok kincse 63.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet: Énekes jelenet
fiú- és leányszereplőkkel. - 2. kiad. - Bp.: Exodus 1945.
(Bethlen). - [40] p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 27.,
3. kiad. 71.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet: Énekes jelenet
fiú- és leányszereplőkkel. - 3. kiad. - Bp.: Exodus, 1945.
(Bethlen). - [36] p. : 15 cm - Fűz.
1. kiad. 27.,
2. kiad. 70.

A magyar demokrácia. - Bp.: Exodus, 1945. (Sylvester). - [132]
p. : 25 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 4., A
társaslélek alsó határa és a jogi nevelés. 1. köt.). Fűz.
Egyes részeit ld.: 67., 75., 111., 112., 150.

Pásztortüzek: Két egyfelvonásos játék: Este van, este van, kiki
nyugalomba...: Mintha pásztortűz ég... - 2. kiad. - Bp.:
Exodus, 1945. (Sylvester). - 40 p. : 20 cm - Fűz.
1. kiad. 57.

A teljes Íras Istentől ihletett... VI. - Bp.: Exodus, 1945, - 16 p. :
16 cm - Fuz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.


1946

Demokrácia és cserkészet. - Bp.: Exodus, 1946. (Móricz). - [16]
p. : 15 cm - Fűz.
Ld. még: A magyar demokrácia 72.
Demokrácia és pedagógia 113.

Magyar ifjúság. - Bp.: Exodus, 1946. (Sylvester). - 328 p. : 25 cm
- (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 3., A társadalmi
nevelés és a társas-lélek akarati működése. 2. köt.). - Fűz.
Egyes részeit ld.: 25., 40., 55., 133., 135.

A teljes Írás Istentől ihletett... VII. - Bp.: Exodus, 1946. -
16 p. : 15 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.


1947

A magyar béke. - Bp.: Exodus, 1947. (Hollósy). - 184 p. : 24 cm
(A neveléstudomány társaslélektani alapjai. 4., A társas-lélek
alsó határa és a jogi nevelés. 2.). - K., Fűz.

A teljes Írás Istentől ihletett... VIII. - 1-2. kiad. - Bp.: Exodus,
1947. - 16 p. : 15 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.


1948

Aki a testiségen győzött [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai).
- 81. - [88] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...; 11.)
- Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Aki előtt nagyon szép jövő áll [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.]
(Vinnai). - 105 - [112] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől
ihletett...; 14.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Ami nem fulladt az özönvízbe [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.]
(Vinnai). - 73 - [80] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...
; 10.) - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Bábeli zűrzavar [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). - 97
- [104] p. : 15 cm (A teljes Írás Istentől ihletett...; 13.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Férfi sorsa a nő és megfordítva [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.]
(Vinnai). - 9 - [16] p. : 16 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...;
2.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Gyönyörködünk Benne? - [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.]
(Vinnai). - 33 - [40.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől
ihletett...; 5.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Holdbéli diákélet. - Bp.: Exodus, 1948. (Hollósy). - 136 p. :
21 cm - Fűz.

Krisztus kapatja az ijedt embert. [etc.]. - Szikszkó: Exodus,
[1948.] (Vinnai). - 89 - [96.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől
ihletett...; 5.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.
- Fűz.

A lüktető élet [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). - 49 -
[56.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...; 7.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Mi a gyilkosság? [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai) - 41
- [48]. p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...; 6.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

A nagy fa alatt [etc.]. - Szikszó: Exodus [1948.] (Vinnai). - 25 -
[32] p. : 16 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett... ; 4.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Az özönvíz - cseppekben [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948]
(Vinnai). - 57 - [64.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...;
8.). -Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

A sors embere és a végzet embere [etc.]. - Szikszó: Exodus,
[1948] (Vinnai). - 121 - [128.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől
ihletett...; 16.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

Száz esztendő, az idő hogy eljár? [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948]
(Vinnai). - 65 - [72.] p. : - 15 cm - (A teljes Írás Istentől
ihletett...; 9.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

A teljes Írás Istentől ihletett... IX. - 1-3. kiad. - Bp.: Exodus,
1948 (Móricz). - 16. p. : 15 cm - Fűz.
A három lenyomat azonosító száma: 3503, 3635 és 3639.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Az új élet napja [etc.] - Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). - 17 -
[24.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett... ; 3.). - Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

A válás pillanata [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). - 113
- [120.] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...; 15.). -Fűz.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

A világ teremtése [etc.]. - Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). -
[8] p. : 15 cm - (A teljes Írás Istentől ihletett...; 1.). - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.


1949

Hatalom alá vetett ember. - [Bp.]: Exodus, [1949] (Sylvester). -
[128] p. : 15 cm - Fűz.
Tartalma: A teljes Írás Istentől ihletett... 1-16.
Egyes részleteit ld. még: 80., 81., 82., 83., 84., 85., 87., 88., 89., 90.,
91., 92., 93., 95., 96., 97.

A teljes Írás Istentől ihletett... X. - Bp.: Exodus, 1949 (Móricz).
- [16] p. : 14 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Úrnak szolgái mindnyájan: Színjáték 1 felvonásban. - Bp.:
Exodus, 1949 (Bethánia). - 32 p. : 15 cm - Fűz.


1985

A magyar észjárás. - 2. jav. bőv. kiad. - Bp.: Magvető, 1985
(Gyomaendrőd: Kner). - [564] p. : 17 cm - (Magyar hírmondó).
- Köt.
1. kiad. ld.: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja 28.
Egyes részeit ld.:
A másik ember 168.,
A magyar lélek 15. - 2. kiad. 50. - 3. kiad. 61. - 4. kiad.
Háromezeresztendős törvény 68.
A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata 107.

A hegyi beszéd. - 3. kiad. - Bp.: A Református Zsinati Iroda
Sajótosztálya. 1991 (Egyetemi). - 144 p. : 19 cm - Fűz
2. kiad. ld.: 37.
1. kiad. 10.,
A mai ember "Miatyánk"-ja 109.
A boldogság grádicsos útja 108.,

Ifjúság és hivatás. - 3. kiad. - Bp.: A Református Zsinati Iroda
Sajtóosztálya, 1991. (Somhegyi). - 67 p. : 19 cm - Fűz.
1. kiad. 49.
(2. kiad. 48.)
Ld. még: Barátság és szerelem. - 3. bőv. kiad. 48.

Leckék a leckéről. -[2. (reprint) kiad.]. - Bp.: Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, (1991) (OPKM). - 91 p. : 15 cm
- Fűz. (Új lenyomat 1992-ben, különbség a külső címlap fül
nélkül.)
Előzménye: A tanulás mesterfogásai 2.
1. kiad. 5.

Nyugati világnézetünk felemás igában. - (2. kiad.) - Kolozsvár:
Az Üzenet szerkesztősége, 1991 (Református Egyház Misztótfalusi
Sajtóközpontja). - 111 p. : 24 cm - Fűz.
1. kiad. 6.


1992

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. - [2. (reprint) kiad.]. -
Pécel: Csökmei Kör, (1992) (ITC Plantin). - [XLVIII], [192] p. :
23 cm - (A neveléstudomány társas-lélektani alapjai 1., A nyelvi
nevelés és a társaslélek értelmi működése. l.köt.) - Fűz.
1. kiad. 16.


Különlenyomatok


1924

A népoktatási reform és az alsónéposztály lelki alkata. - Bp.:
Bethlen, 1924. - 48 p. : 24 cm - Fűz.
Klny.: Protestáns Szemle. 1924.
Ld. még: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja 28.,
A magyar észjárás 101.


1937

A boldogság grádicsos útja. - Bp.: KIE, 1937 (Sylvester). - [48]
p. : 19 cm - Fűz.
Klny.: A hegyi beszéd 10., - 11-52. p. :
Ld. még: A hegyi beszéd. - 2. kiad. 37., 3. kiad. 102.

A mai ember "Miatyánk"-ja. - Bp.: KIE, 1937 (Sylvester). - 16
p. : 19 cm - Fűz.
Klny.: A hegyi beszéd 10., - 104-120. p. :
Ld. még: A hegyi beszéd. - 2. kiad. 37., 3. kiad. 102.

A magyarság mint idegenforgalmi probléma. - Bp.: IUE, 1941
(Debrecen: Tiszántúli Kv. és Lk. Rt.). - [30] p. : - 24 cm - Fűz.
Klny.: A magyar idegenforgalom évkönyve. - 1941. - 229-257. p. :
147.
Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.,
Az idegenforgalom 148.

Demokrácia és egyház. - Bp.: Exodus. 1946 (Sylvester). - [24] p. :
24 cm - Fűz.
Klny.: A magyar demokrácia 72.

Demokrácia és pedagógia. - Bp.: Exodus. 1946 (Sylvester). - [40]
p. : 24 cm (Neveléstudományi dolgozatok társas-lélektani és logikai
alapon. 5.). - Fűz.
Klny.: A magyar demokrácia 72.
Ld. még: Demokrácia és cserkészet 75.

Diáknóták prózában. - Bp.: Exodus. 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). -
40 p. : 22 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 6.). Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Feketebetűs diáknaptár. - Bp.: Exodus. 1946 (Pápa: Főisk. Ny.).
- 40 p. : 22 cm
(A diákélet mindennapi problémái; 7.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Hazulról az iskolába. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). -
32 p. : 22 cm
(A diákélet mindennapi problémái; 3.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Az index belső lapja. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). -
[26] p. : 22 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 4.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Az index első lapja. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). -
16 p. : 22 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 2.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

A pad alatti forradalom. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.).
- [40] p. : 22 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 5.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Pirosbetűs diáknaptár. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). -
24 p. : 22 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 8.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.

Szeptembertől-júniusig. - Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.).
- 16 p. : 21 cm - (A diákélet mindennapi problémái; 1.). - Fűz.
Klny.: A nyolcéves háború 64.


Egyéb kiadványok

Álljunk szeretettel serdülő gyermekünk mellé. - Bp.: Globus,
[194?]. : [8] p. : 20 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ismeretterjesztő előadások a Leányegyesületben. - [H. n.]: [K. n.],
[193?]. - [31] p. : 26 cm -Fűz.

Az Út: Bibliaolvasó vezérfonal az 1950. évre. - [H. n.]: [K. n.].
[1949]. - [12] p. : 13 cm - Fűz.
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Az Út című folyóirat melléklete.


FÜGGELÉK

Könyvekben, időszaki kiadványokban közölt tanulmányok

Az analfabétizmus ellen = Küzdelem az analfabétizmus ellen
Az Országos Szabadművelődési Tanács analfabéta-oktatói tanfolya-
mának anyaga: 1947. november 17-18-19.
Bp.: Hollósy, 1948. 3-4. p. :
Klny.: Új Szántás. 1948. Jan.

Apró képek Árokháty Béla életéből = A másik ember felé
Debrecen: Exodus, 1942. 99-116. p. : 169.

Arany János "Toldi"-ja = Toldi (Arany János). Bp.: Exodus. 1941.
5-14. p. :
Ld. még: A magyarok kincse 63., 51-60. p. :
Arany János "Toldi"-ja 35.

Az aranyrózsa = Az aranyrózsa: Magyar mese a törökvilágból 3
felvonásban / Szele György. Bp.: Exodus, 1943. 5-13. p. :
Ld. még: A könyvek lelke 42., 314-319. p. :

Cserkészelvek a magyar nép szolgálatában = Regős káté. Bp.: M.
Cserkészszöv., 1930. 54-62. p. : 171.,
Ld. még: A magyar világnézet 43.

Csokonai = A lélek halhatatlansága / Csokonai Vitéz Mihály.
Debrecen: Exodus, 1940. 5-25. p. :
Ld. még: A könyvek lelke 42., 101-116. p. :,
Csokonai 30.

[Előszó] = Szent Dávid király százötven zsoltára / Théodore de
Béze és Clément Marot. Bp.: Exodus, 1948. 5-16. p. :
Cím nélkül.

Előszó = A helyesírás gyerekjáték / Farkas János. Bp.: Exodus,
1941. 5-7. p. : (Neveléstudományi dolgozatok társas-lélektani és
logikai alapon. 1.).
2. kiad. 1941.

Előszó = Nádtetők alatt: Elbeszélések / Látos Sándor. Bp.: Látos,
1933. 3-4. p. :
5. kiad. 1944.
Ld. még: A magyar világnézet 43., 219-220. p. :

Előszó = Az ember tragédiája / Madách Imre. Bp.: OSZT., 1948.
3. p. :

[Előszó] = Cseresnyés / Németh László. Bp.: Exodus, 1942. 5-9. p. :
Cím nélkül.
Ld. még: A magyarok kincse 63., 60-64. p. :

Fehér Gábor = A másik ember felé. - Debrecen: Exodus, 1942.
99-116. p. : 169.
Ld. még: Magyar ifjúság 76., 11-[27] p. :
Semmibe ívelő hidak/ Fehér Gábor. 2. kiad. 1947.
188-192. p. :

Egy gyöngéül látott önkörében végtelenül erős szellem =
Semmibe ívelő hidak/ Fehér Gábor. 2. kiad. Bp.: Exodus, 1947.
188-192. p. :
Ld. még: Magyar ifjúság 76., 11-25. p. :
A másik ember felé 169., 99-116. p. :

Elöljáró beszéd = A farmtól a székesegyházig / Williams J. E.
Hodder. Bp.: KIE Nemzeti Szöv., 1936. IIIlVII. p. :
2. kiad. 1941.

Az igazi mellérendelés = A másik ember. Bp.: Exodus, 1940.
147-160. p. : 168.
Ld. még: A magyar észjárás. 2., jav., bőv. kiad. 101., 17-33. p. :

Katona = Luca széke: Dráma 3 felvonásban / Katona József. Bp.:
Exodus, 1942. 5-22. p. :
Ld. még: A könyvek lelke 42., 121-132. p. :
Széchenyi és Katona 45., 23-44. p. :
Katona József 39.

Kedves cserkésztársaim = 101 magyar népdal. Bp.: M. Cserkész-
szövetség., 1929. 92-94. p. : 156.

Kedves kisöcsém, kedves nagyöcsém és kedves öcsém! = Cserkész-
próbák könyve. 1., III. oszt. próba. Bp.: Légrády, 1947. 3-5. p. :

Képmutogató: Nézni kell a pálcám végit... = Lúdas Matyi/
Fazekas Mihály. Debrecen: Exodus, 1939. 5-11. p. :
2. kiad. 1941.
3. kiad. 1942.
Ld. még: A könyvek lelke 42., 97-101. p. :
(Az első kiadás nagy alakban + mell. is megjelent - K., Fűz.)

Kisfaludy Károly = Kisfaludy Károly egyfelvonásosai. Bp.:
Exodus, 1941. 3-8. p. :
A szerző nevének feltüntetése nélkül.
Ld még: A könyvek lelke 42., 133-136. p. :

Kulcs, mely az Almanach-ot nyitja = A másik ember. Bp.:
Exodus, 1940. 3-6. p. : 168.

Magyar lélek, magyar építészet = Hajlék. Bp.: M. élet, 1944.
18-31. p. : (Építőművészeti füzetek 1.)
Ld még: A magyarok kincse 63., 71-80. p. :

Magyar nevelés = Magyarság, tudomány és nemzetnevelés.
Debrecen: Debreceni Kv., 1944. 63-86. p. :
Ld. még: Magyar nevelés 62.,
A magyarok kincse 63., 190-213. p. :

A magyarság mint idegenforgalmi probléma = A magyar idegen-
forgalom évkönyve. - 1941. - Debrecen: Idegenforg. Újságírók
Egyes., 1941. 229-257. p. :
Ld. még: A magyarság mint idegenforgalmi probléma. -Klny.
110.,
Ocsúdó magyarság 51., 376-421. p. :
Az idegenforgalom 148.

A magyarság mint idegenforgalmi probléma = Az idegenforga-
lom - Bp.: Idegenforg. Újságírók Egyes., 1941. 229-257. p. :
110., Klny: A magyar idegenforgalom évkönyve - 1941. 146.
Ld. még: A magyarság mint idegenforgalmi probléma. - Klny.
Ocsúdó magyarság 51., 376-421. p. :

A másik ember = A másik ember felé: Debrecen: Exodus, 1942.
3-22. p. : 169.,
Ld. még: Ocsúdó magyarság 51., 525-535. p. :

Mit és hogyan? = Szabadnevelés: Elvi kérdések és beszámolók.
Bp.: M. Vallás és Közokt. ügyi Min., 1945. 5-7. p. :
Ld. még: A magyar demokrácia 72., 67-71. p. :

Mit üzennek a radikális mozgalmak a mai kor keresztyénségének =
Ítélet alatt: M. E. K. D. SZ. 1933. évi téli konferenciáján tartott
előadásokból. Bp.: Szövétnek, 1933. 6-13. p. :
Ld. még: Ocsúdó magyarság 51., 369-375. p. :

Mostani és leendő énekeskönyvünk esztétikai és irodalomtörténeti
szempontból
= Mostani és leendő énekeskönyvünk. Debrecen:
Városi ny., 1941. 11-29. p. :
(Az Igazság és élet füzetei 22.)
Ld. még: A könyvek lelke 42., 335-355. p. :

Népmese és népdal a cserkészek és cserkészregösök prakszisában
= Regős káté., Bp.: M. Cserkészszöv., 1930. 19-25. p. :, 171.,
Ld. még: A magyar világnézet 43.

Program = Regős káté. Bp.: M. Cserkészszöv., 1930. 63-67. p. :, 171.,
Ld. még: A magyar világnézet 43.

A színdarabrendezés elvi kérdései = Játékmester gyermek- és
ifjúsági színpadon. Bp.: Exodus, 1939. 3-6. p. : 2. kiad. [Bp.]: [OKK.],
[1947]. 3-[6]. p. :
Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.


Közreműködésével megjelent kiadványok

101 magyar népdal / Karácsony Sándor és Mathia Károly közre-
műk. szerk. Bárdos Lajos. - Bp.: M. Cserkészszöv., 1929. (Globus).
- 128. p. : 16 cm - Fűz. (A Magyar Cserkész könyvei; 116117. sz.)
2. kiad. - 1932
3. kiad. - 1937
4. kiad. - 1939
5. kiad. - 1941
6. kiad. - 1942
7. kiad. - 1945
Tanulmányát ld.: 140.

Akkumulátor: Az Erő kalendáriuma. - 1-2. évf. (1925-1926.) -
Bp.: Erő, 1924-1925. (Sylvester). - 2 db; 15 cm - Fűz.
A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.
Szerk. Karácsony Sándor.

Diákvilág: Ut omnes unum sint / Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség. - 1-26. évf. (1909-1936.). - Bp.: Debrecen: M.
Evangéliumi Keresztyén Diákszöv., 1909-1936. 370 db; 25 cm
Megj. évenként 10 szám.
Szerk. felel.: Karácsony Sándor. - 1931 - 1934.

Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Próbakiad. -
Bp.: M. orsz. Ref. Egyh.; 1948 (Debrecen: Tiszántúli Ref. Egyh.
ker.). - 736 p. : 15 cm - K.
Munkatárs: Karácsony Sándor
2. kiad. - 1950
3. kiad. - 1951
1953-tól mintegy negyven hazai és külföldi kiadás.

Énekeskönyv református keresztyének számára. - Subotica:
Jugoszláv Kir. Keresztyén Egyh., 1939 (Grafika). - [736] p. : 17 cm
- K.
Munkatárs: Karácsony Sándor
2. kiad. - Szabadka, 1971

Az Erő:. Magyar ifjúsági lap / Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség. - 1-15. évf. (1917-1932). - Bp.: Erő, 1917-1932. -
150 db; 30 cm
Megj. évenként 10 szám.
Fel. szerk. Karácsony Sándor. - 1922-1930.
Társszerk. Karácsony Sándor - 1930-1932.

Erő: Ut omnes unum sint: a hitvalló magyar értelmiség lapja/
Pro Christo Magyar Evangéliumi Diákszövetség. - 26. évf. 1. sz.
(1935.) - Bp.: M. Evangéliumi Diákszöv., 1935 (Bethlen). - 1 db;
29 cm
Főszerk. Karácsony Sándor

Gyermekvédelem: A Magyar Szülők Szövetségének Lapja. - 1-11.
évf. (1929-1939.). - Bp.: M. Szülők Szöv., 1929-1939 (Hollósy).
- 132 db; 29 cm
Megj. havonta.
Társszerk. Karácsony Sándor. - 1933-1936.
A szerk. biz. tagja Karácsony Sándor. - 1937. 1. sz. - 1938. 3. sz.
- 1939. 2-9: sz.

KIE jubileumi zsebkönyv / ...szerk. Batiz Béla és Máday Béla: a
zsebkönyv munkatársai: ...Karácsony Sándor [et al.]. - Bp.: KIE,
1935 (Bethlen). - 144. p. : 16 cm + mell. - K., Fűz.

Konferenciai énekek - Bp.: KIE, 1939 (Bethánia). - [32] p. : 15 cm
- (A Magyar Ifjúság füzetei; 2.). - Fűz
Szerk. Karácsony Sándor.
            Ld. még: Konferenciai énekeskönyv 166.

Konferenciai énekeskönyv. - Bp.: Pro Christo, 1931 (Sylvester).
- 48 p. : 16 cm - Fűz.
Kézirat gyanánt.
A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.
Szerk. Karácsony Sándor.
Ld. még: Konferenciai énekek 165.

Magyar Ifjúság /Budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület. - 1-25.
évf. (1918., 1921-1944.). - Bp.: KIE, 1918., 1921-1944. (Bethlen). -
25 köt.; 30 cm
Megj. évi. 10-12 sz.
Munkatárs Karácsony Sándor. - 2-6. évf.
Szerk. Karácsony Sándor. - 7-8. évf.
Fel. szerk. Karácsony Sándor. - 10-11., 18-21. évf.

A másik ember: Az Exodus almanachja. - 1940. - Bp.: Exodus,
1940 (Debrecen: Nagy). - [162] p. : 21 cm - Fűz.
A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.
Szerk. Karácsony Sándor.
Tanulmányait ld.: 101., 138., 144.

A másik ember felé: Az Exodus munkaközösség dolgozatai. -
Debrecen: Exodus, 1942 (Lehotai). - 124 p. : 24 cm - Fűz.
Tanulmányait ld.: 51., 76., 125., 135., 136., 149.

Pro Christo: Ut omnes unum sint / Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség. - 1936-1944. - Bp.: M. Evangéliumi Keresztyén
Diákszöv., 1936-1944. (Bethánia). - 48 db; 29 cm
Megj. havonta.
Szerk. és kiad. Felel.: Karácsony Sándor. - 1938. 8. sz. - 1944.
12. sz.

Regős káté. - Bp.: M. Cserkészszöv., 1930 (Admiral). - 80 p. :
16 cm - Fűz.
Szerk. Karácsony Sándor.
Tanulmányait ld.: 43., 128., 153., 154.

Új Szántás: az Országos Szabadművelődési Tanács lapja. - 1-2.
évf. (1147-1148.). - Bp.: Orsz. Szabadműv. Tan., 1947-1948
(Hollósy). - 24 db: 25 cm
Megj. havonta.
Főszerk. a 2. évf. 7-8. sz. kivételével Karácsony Sándor.

Magyar Református Ébredés / A Református Gyülekezeti Evangé-
lizáció Baráti Társasága. - 1943-1947. - Bp.; Nyíregyháza:
Traktátus Kiadó Vállalat, 1943-1947. (Orosz Károly). - 80 db;
30 cm
Megj. havonta kétszer
Főmunkatárs: Karácsony Sándor. - 1943. 2. sz. - 1944. 13. sz.
A szerk. biz. tagja: Karácsony Sándor 1945. 1. sz. - 1947. 16. sz.